Henrika Florén


Conferences (abstracts):

Florén, H. (2015, May 28-29). Changes in Representations of Knowledge. Kaleidoscope 2015. Presentation at the Kaleidoscope Conference 2015, Cambridge, U.K.

Florèn, H. (2017, June 1-2). Representing linguistic and cultural knowledge in text and film – a single case comparative multimodal analysis. Presentation at the Kaleidoscope Conference 2017, Cambridge, U.K.

Translations:

Arvidsson, K. (2008). Abstract i Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980-och 1990-talets svenska konst. (H.Florén övers.), Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Arvidsson, K. (2008). Summary i Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980-och 1990-talets svenska konst. (H.Florén övers.), Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Arvidsson, K. (2009). Inside and outside autonomy exhibition work at the Göteborg Museum of Art i Hängda och utställda: om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum = Permanent hangings, temporary exhibitions : on the history of collection display and exhibitions at Göteborg Museum of Art. (H. Florén övers.). Göteborg: Göteborgs konstmuseum.

Arvidsson, K. (2009). Between Dawn and Dusk i Upp med rullgardinerna!: konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet = Open the shades! : art in Gothenburg during the 1960s and 1970s. Göteborg: Göteborgs konstmuseum.

von Rosen, A. (2010). Abstract i Knut Ströms scenografi och bildvärld. Visualisering i tid och rum. (H.Florén övers.), Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.

von Rosen, A. (2010). Summary i Knut Ströms scenografi och bildvärld. Visualisering i tid och rum. (H.Florén övers.), Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Nodin, A. (2006). Abstract i “Fosterländska bilder”: den svenska historien i 1800-talets illustrerade läromedel, historieböcker och romanfiktion. (H.Florén övers.), Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Nodin, A. (2006). Summary i “Fosterländska bilder”: den svenska historien i 1800-talets illustrerade läromedel, historieböcker och romanfiktion. (H. Florén övers.). Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Stara, A. (2015). The Louvre Effect. i Arvidsson, K. & Arvidsson, K. (red.), (2015). Konstmuseiarkitektur = Art museum architecture. (H. Florén övers.). Göteborg: Göteborgs konstmuseum.

Werner, H. (2006). Abstract i Kvinnliga arkitekter. Om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, (H.Florén övers.), Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Werner, H. (2006). Summary i Kvinnliga arkitekter. Om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, (H.Florén övers.), Akad. avhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.


Theses: 

Florén, H. (2000), Development of Colour words in rgb-files. Falun: Högskolan Dalarna.

Florén, H. (2005), Gifted students? Swedish Upper Secondary School Teachers –their Awareness of and Presuppositions about Gifted Students. Falun: Högskolan Dalarna.

Florén, H. (2005) . COLOUR WORDS, Interpretation of Linguistic Signs (Degree Thesis). Falun: Högskolan Dalarna.


Illustrations and images in

Bendt, I. (1997). Ett litet barn dör: ett ögonblicks skillnad. Stockholm: Verbum.

Bendt, I. (2017). Ett litet barn dör: ett ögonblicks skillnad. (Andra omarbetade utgåvan). [Stockholm]: Blue publishing.


Publications

Henrika Florén – Papers at academia.edu

Other

Youtube chanel Henrika Florén
Presentations
Dalakompetens filmtrailer
Dalakompetens

My Collection of Quotations

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s